Nástroj

Nástroj je pracovný prostriedok, ktorý patrí do výrobných prostriedkov a ktorý človek v pracovnom procese používa na opracovanie pracovného predmetu, aby ho zmenil v súlade so svojimi cieľmi. Slovo nástroj tiež označuje jednoduché alebo zložené náradie, ktorým sa vykonáva určená technologická alebo montážna činnosť, napr. sústružnícky nôž, kliešte, kladivo a pod.

V antropogénii je nástroj prostriedok, ktorým si človek prispôsobuje a upravuje podmienky svojho životného prostredia .

Pozri tiež: http://sk.wikipedia.org/wiki/Nástroj